FORSNÄSSTOLPEN

EGENSKAPER

Längd
Från 3 m pållare upp till 12 m stolpar. Vi kan tillverka 13 m till 14 m men då måste de beräknas speciellt.
Vikt
En 12 m stolpe väger 210 kg.
Diameter
Forsnässtolpens ytterdiameter är 250 mm
Godstjocklek
Den totala godstjockleken är 55 mm på stolpen och
25 mm på pållaren.
Livslängd
Vi har erfarenhet från formpressade stolpar monterade sedan 25 år i motsvarande klimat.
Lim
Vi använder Melamin-Urea-Formaldehyd lim 1247 med härdare 2526 som även används för tillverkning av bärande träkonstruktioner, fingerskarvning och blocklimningar. Limsystemet används där krav ställs på hög vatten och
väderbeständighet utomhus.

TILLVERKNING

Forsnässtolpen görs av svenskt granfanér och görs i 2 delar, en yttre och en inre kärna. Dessa skjuts in i varandra och skruvas ihop. Det är det miljövänligaste alternativet för att bygga luftledning upp till 24kV. Den innehåller även spärrfanér för sprickbildning och för hållfasthet.

MONTERING

Klättring
Samma klättersko som för trästolpen stolpen används.
Stolpbotten & tak
Det finns extra utrustning om marken är mjuk och även bergsdubb. Det behövs det stora stolptaket.
Årsmarkör
Varje stolpe är märkt med varumärke & tillverkningsår + längdmarkering. Markören sitter monterad 4 m från rotändan.
Sättdjup
Sättdjupet är detsamma som för trästolpe d.v.s. 2 meter.
Stolpen grävs ner på samma sätt som den nuvarande trästolpen.
Lagring och avfallshantering
Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen inte har några giftiga komponenter. Stolpen kan överlämnas till privatpersoner, eller eldas upp, flisas när den kasserats.
Montering av utrustning
Vid montering ska helgängad träskruv användas som till trästolpen.
Resning av Forsnäs stolpen
Stolparna reses med Grab John på liknande sätt som trästolpar. Det bästa sättet att lyfta stolparna är på centrum av stolpen
Benämning av stolpar
Distributionsstolpar benämns efter deras belastningskapacitet,
klassindelning på samma sätt som för trä stolpen. Klasserna N och G används.
Stolpens längd anges i meter.
Exempel
En 12 meter lång stolpe typ N. Genom att sätta stolpen på
2 meters djup når stolpen 10 meter över mark. Vid 0,2 meter
från topp har stolpen kapacitet att bära en last om 3,4 kN
Beredning och dimensionering
Samma beredningsprogram som används för trästolpar kan användas.
Transport
Stolparna kan samtransporteras med annat gods, inget tillstånd behövs vid mellanlagring.