PERFSITS

Sedan mer än ett sekel har den karakteristiska stolsitsen tillverkats. Den är en formpressad stolsits med 161 hål i ett speciellt stjärnmönster. Denna stolsits har varit en delkomponent till en pinnstol, antal tillverkade stolsitsar har passerat åtskilliga miljoner.  Under åren 1983-2005 ingick denna stolsits som ett diplompris till Forsnäspriset som delades ut på möbelmässan i Stockholm –  Stockholm Furniture Fair.